HET ZEGEL VAN DE LEVENDE GOD

 

 

Boodschap ontvangen op 20 februari 2012

 

God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

 

­

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart zwelt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen. Zoals bij elke liefdevolle vader verscheurt hun verdorven haat voor elkaar Mijn Hart. Het is als een zwaard dat Mijn Hart doorboort en dat zich niet zal terugtrekken.

­

 

Ik ben de Allerhoogste God die, door de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen gegeven heb, een voortdurende pijn zal moeten verdragen tot het Nieuw Paradijs op aarde zich ontvouwt. Dan zullen jullie, Mijn kinderen, jullie eenstemmig verenigen met Mijn Heilige Wil. Tot dat gebeurt kan er geen vrede op aarde zijn. Pas wanneer de boze, en diegenen die slaafs de leugens volgen die hij beloofde, eindelijk verpletterd zijn, kan de wereld rustig worden.

 

­

Mijn dochter, vertel Mijn kinderen dat Ik geen behagen schep in de gedachte Mijn kinderen te straffen want Ik houd van hen. Zij behoren Mij toe, ze zijn Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de boze hun ziel bedorven heeft, is een voortdurende kwelling voor Mij, hun geliefde Vader.

 

Ik verlang jullie allemaal, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en bevatten, op te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op aarde. Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal passeren en dat jullie beschermd zullen worden. Want Ik laat jullie nu het Zegel van Mijn liefde en bescherming na. Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van diegenen die ontbering zullen veroorzaken in jullie landen.

 

Mijn Zegel is Mijn belofte van redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht door jullie stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen.

­

 

Dit is een wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals kleine kinderen met liefde voor Mij in hun hart, kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk.

 

Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.

 

 

Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid:

­

 

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,

ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel.

En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik houd van U, lieve Vader. Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.

Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon

als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen.

Amen

 

 

­

Ga, Mijn kinderen, en vrees niet! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen heeft.

Ik ken elke afzonderlijke ziel. Elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één onder jullie die minder bemind wordt dan een ander. Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één! Blijf alsjeblieft elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden! Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.

 

 

Jullie liefhebbende Vader in de Hemel

 

­

God de Allerhoogste

 

 

 

 

­

­

Boodschap ontvangen op 9 november 2014

 

­

Ik zal door deze missie 5 miljard zielen redden

 

Mijn zeer geliefde dochter, het enige wat Ik altijd wilde doen, was de zielen van Gods kinderen redden. Al wat Mijn Vader verlangde, was dat Zijn kinderen van Hem zouden houden zoals Hij van hen houdt. Zelfs toen Zijn eerstgeborenen Zijn liefde afwezen, stelde Mijn Vader Zijn Tien Geboden op om de mens in staat te stellen naar Zijn regels te leven.

 

Het verlangen van de mens moet er altijd in bestaan Zijn Meester te dienen en om dat te doen, moet hij zijn broeders en zusters liefde betonen. Door de Wetten van God in acht te nemen, zal hij Hem trouw blijven en dichter bij Hem geraken.

 

Maar door de Tien Geboden te verwerpen, schept de mens een grote afstand tussen zichzelf en God. Mijn laatste missie om de mens de vruchten van zijn redding te brengen, heeft veel geschenken voortgebracht. Ik verlang nu dat ieder van jullie vanaf vandaag, en van nu af elke dag, kruistochtgebed nummer 33 bidt en dat jullie een exemplaar van het Zegel van de Levende God dicht bij jullie houden.

 

Veel mensen die wellicht niet van deze missie op de hoogte zijn, kunnen de bescherming van het Zegel ook ontvangen wanneer jullie voor hen bidden als jullie dit gebed opzeggen. Al Gods kinderen die het Zegel van de Levende God bezitten, zullen immuun zijn voor de moeilijkheden die er zullen komen als de Grote Verdrukking zich ontvouwt.

 

Ik vraag dat jullie dit vandaag nog doen, want Ik beloof jullie grote bescherming tegen de vervolgers van het Christelijk geloof en de omwentelingen die in de vier windstreken der aarde waargenomen zullen worden.

 

Laat angst, van welke aard dan ook, jullie hart niet verontrusten!

 

Hoewel Ik ernaar verlang om uit Mijn barmhartigheid de hele wereld te redden, kondig Ik aan dat Ik door deze missie 5 miljard zielen zal redden. Ik geef te kennen dat dit één van de grootste weldaden is waarmee Ik Gods kinderen, op om het even welk moment in de geschiedenis van de wereld, begiftigd heb.

 

Weet bovendien dat Ik het leed zal verkorten, dat door het Beest aan de mensheid toegebracht zal worden, zo groot is Mijn barmhartigheid.

 

Maar eerst zal Gods straf waargenomen worden, want dat werd voorzegd en het vormt een noodzakelijk onderdeel van de laatste zuivering van de mens. Vertrouw op Mij! Verhef jullie hart en vrees nooit het kwaad en de verdorvenheid waarvan jullie binnenkort getuige zullen zijn! Laat vreugde jullie ziel vervullen als jullie in Mij geloven!

 

Ik zal al diegenen redden voor wie jullie barmhartigheid afsmeken door het bidden van Mijn kruistochtgebeden. De enige zonde die niet vergeven kan worden, is de eeuwige zonde van lastering tegen de Heilige Geest. Vandaag is de dag dat Ik plechtig beloof om de mensheid de liefde, vrede en vreugde van Mijn Koninkrijk te brengen door de redding van vijf miljard zielen.

 

Ik bemin en koester jullie allen. Er is niets dat Ik niet voor jullie zal doen als dat de Wil van God is.

Al wat jullie moeten doen, is erom vragen.

 

Jullie Jezus

 

 

­

Alle boodschappen en kruistochtgebeden kunt u vinden op http://www.dewaarschuwing.be

Om een Zegel van de Levende God te bestellen kunt u het contactformulier invullen.