DE MEDAILLE VAN DE VERLOSSING

 

Mijn kind, ik wens dat bekend gemaakt wordt dat ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel die mijn Zoon mij gegeven heeft op aarde. In deze missie, de laatste missie, moet er te allen tijde naar mij verwezen worden als de Moeder van de Verlossing.

 

­

Er moet een afbeelding van mij gemaakt worden en er moet een medaille geslagen worden waarop ik aan de ene kant geplaatst moet worden met de zon achter mijn hoofd en waarbij een doornenkroon, waarin twaalf sterren verweven zijn, op mijn hoofd staat. Op de achterkant van de medaille wens Ik dat het Heilig Hart van mijn Zoon afgebeeld wordt met de twee zwaarden van verlossing, die er aan weerszijden dwars door moeten gaan.

­

 

De zwaarden van verlossing zullen een  dubbele bedoeling hebben. Het eerste zwaard zal het beest ombrengen, en mij werd het gezag gegeven om dat op de laatste dag te doen. Het andere zwaard zal het hart van de meest versteende zondaars doorboren, en het zal het zwaard zijn waardoor hun ziel gered zal worden.

 

­

Deze medaille moet in bulk beschikbaar gesteld worden en moet dan, bij ontvangst door diegenen die erom vragen, door een priester gezegend worden en vervolgens gratis aan anderen geschonken worden. De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering, alsook verlossing.

 

­

Al diegenen die de medaille van verlossing ontvangen,

moeten dit kruistochtgebed ‘Om de gave van bekering’ bidden.

 

O Moeder van de Verlossing,

bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.

Verlos mij van twijfels.

Verhef mijn hart

zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.

Breng mij vrede en vertroosting.

Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.

Help mij de waarheid aan te nemen en open mijn hart

om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen.

Amen

 

­

Mijn kind, laat deze medaille ontwerpen en vervaardigen a.u.b. Ik zal je bij elke stap op de weg begeleiden, en daarna moet je ervoor zorgen dat deze wereldwijd beschikbaar gesteld wordt. Ga heen in vrede om Mijn Zoon te dienen!

 

 

Jullie Moeder

 

­

Moeder van de Verlossing